Zakon Pijarów


Pijar to...
• kapłan albo brat zakonny
• ktoś, kto pragnie żyć radami ewangelicznymi
• osoba, która kocha dzieci i młodzież tak, że gotowa jest dla nich poświęcić całe swoje życie

Hasło Zakonu Szkół Pobożnych (pijarów): Pietas et Litterae (Pobożność i Nauka)

Pełna nazwa zakonu: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych
Nazwa skrócona: Zakon Szkół Pobożnych
Nazwa popularna: Pijarzy
(od słowa piae = pobożny wywodzącego się z łacińskiej nazwy Scholae Piae, co oznacza: Szkoły Pobożne)

Patronka: Matka Boża Szkół PobożnychPatronka posłannictwa: Matka Boża Dobrych NaukZałożyciel: św. Józef Kalasancjusz