Strefa modlitwy

MODLITWA PAWŁA VI O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE
O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami, i Swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.
Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się prośba wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne - Kościół i byli solą ziemi, i światłością świata.
Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.


MODLITWA O POWOŁANIA ZAKONNE
Ojcze Święty, Ty wszystkich wiernych wzywasz do doskonałej miłości, wielu jednak powołujesz do wierniejszego naśladowania Twojego Syna, spraw, aby życie wszystkich powołanych do stanu zakonnego było dla Kościoła i dla świata znakiem Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


MODLITWA O POWOŁANIA DO ZAKONU PIJARSKIEGO
Najmiłościwszy Jezu, który powiedziałeś: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili” i uczyłeś nas, aby prosić o nowych głosicieli Ewangelii słowami: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało! Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje!”; wejrzyj łaskawie na dzieci, które Cię jeszcze nie znają i których nie ma kto obdzielić chlebem pobożności; zapal w sercach wielu młodych Boży ogień, który pobudzi ich do całkowitego poświęcenia się chrześcijańskiemu wychowaniu młodych według przykładu Świętego Józefa Kalasancjusza, aby w krótkim czasie wszystkie dzieci świata nieustannie chwaliły Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.
    Maryjo, Królowo Szkół Pobożnych – módl się za nami!
    Święty Józefie Kalasancjuszu – módl się za nami!
    Święty Pompiliuszu Pirrotti – módl się za nami!


MODLITWA O POWOŁANIA DO ZAKONU PIJARSKIEGO
Jezu Chryste, spójrz na dzisiejszy świat. Jest tyle potrzebujących młodych ludzi, a lekarzy wciąż mało. Obdarz nasz zakon pijarski licznymi zastępami współbraci, którzy Twoją mocą ratować będą zagubionych od wiecznego potępienia. Ty widzisz, jak wiele jest na świecie zła i obojętności. Spraw, by rozwijały się nasze wspólnoty, które nieustanną modlitwą i pracą wspomagałyby młodych w dążeniu do świętości i wypraszałyby potrzebne łaski. Daj młodym ludziom odwagę w podjęciu twojego zaproszenia do kroczenia za Tobą; obdarz ich radością i zaufaniem w Twoje prowadzenie. Amen.
     Maryjo, Królowo Szkół Pobożnych – módl się za nami!
     Święty Józefie Kalasancjuszu, przyjacielu i opiekunie młodzieży – módl się za nami!
     Święci i Błogosławieni Rodziny Kalasantyńskiej – módlcie się za nami!